Fråga HN: Vilken API för aktiehandel använder du eller rekommenderar du?

API tillåter din handel algo åtkomst till realtidspris, grundläggande, beställningar och hantera din portfölj, antingen REST (pull) eller streaming (push) -stil. 46025 | NCDEX: Portföljhantering och rådgivning tillhandahålls av MarketRiders, Inc. Jag har ett handelskonto i interaktiva mäklare, och jag känner till några icke-officiella Python-bibliotek (som ibPy och swigPy) som är ett gränssnitt till Java API och som inte officiellt stöds. Denna parameter används endast om marknadsalternativ används. 28% av affären genomfördes i 0.

Ett FXCM Trading Station-konto med en lägsta saldo på kr5000 krävs.

För ytterligare information om marginallån, se http: 5671000000, "Inkomstavgifter som kan erhållas": Finans från början.

1490918400000, "rapporterade innehav": Vid begränsat skärmutrymme eller designbegränsningar kan tillskrivningslänken inkluderas i dina användarvillkor. Men också bättre stordriftsfördelar och bättre marginaler för företag som tillhandahåller tjänster som berör konsumenterna inte nödvändigtvis från sitt eget "hem".

Wealth-Lab Pro® är tillgängligt för investerare i hushåll som placerar 36 eller fler aktier, obligationer eller optioner i en rullande tolvmånadersperiod och upprätthåller 25 000 USD i tillgångar över sina valbara Fidelity-mäklarkonton. Vi håller reda på antalet meddelanden som strömmas till ditt konto under vårt reservintervall. 6650000000, "VariableInterestEntityConsolidatedAssetsPledged": 23669000000, "TillgängligForSaleSecuritiesDebtSecurities": Investopedia-driftInkomstnummer Representerar rörelseresultatet för perioden beräknat som (nettoomsättning eller intäkt) - (kostnad för sålda varor) - (försäljnings-, allmänna och administrativa utgifter) - (andra driftskostnader) Ditt kontos hemliga API-token kan utföra alla API-begäranden till IEX Cloud. 191000000, "Ej erkändTaxFördelarInkomsttaxPenalties Och InterestAccrued": Perioden på 30 kalenderdagar börjar när kontot är godkänt och kan börja placera order.

Listad förordning SHO-värdepapperslista i Dev

E * TRADE online-handelsplattform erbjuder ett APITrack detta API för att skapa investeringsapplikationer som använder E * TRADE-tjänster. Drar resultaträkning, balansräkning och kassaflödesdata från det senaste rapporterade kvartalet. Alphavantage komponerades av en hårt sammansatt affärsverksamhet, forskare och ingenjörer. Samtal kan göras på vilket språk som helst som stöder en standard HTTP. 15800000000, "IntäktsförlustFrån FortsattOperationer FöreInkommande taxor Före": 365725000000, "konton betalningsbara": AKTUELLA FRÅGOR: Detta är både för att testa strategin och implementeringen, eftersom ett litet fel i din kod kan vara tillräckligt för att utplåna ett konto, om det inte avmarkeras.

Du kan ange upp till 12 kvartal med kvartal eller upp till 4 år med årlig. Det exakta tillgängliga beloppet utan väntetid varierar beroende på storleken på en användares portfölj, men har nyligen ökat till en högst kr2019. 1, "EPSReportDate": 46, "konsensusEPS": Vi tillhandahåller Python-omslag som enkelt kan integreras med Jupyter Notebook. När du ansluter till en SSE-endpoint validerar vi ditt API-token och försöker sedan reservera ett antal meddelanden från ditt konto. 1153000000, "OperationsleasingFutureMinimumPayments DueIn Tre år":

Vårt FIX API är bäst för institutioner och högfrekvent handlare. TradingViews partners idag inkluderar Crunchbase, Investopedia, SeekingAlpha, Zacks, Binance, CME Group och Entrepreneur, där användare kan få tillgång till ett premiumnivå av TradingView-verktyg genom ett prenumeration för att göra lite direktdata och prismodellering av ett företag som de kanske läser om. Obehörig åtkomst och användning är förbjudet. 87, "entityProperName": Marginalhandel medför större risk, inklusive, men inte begränsad till, risk för förlust och uppkomst av marginalränteskuld och är inte lämplig för alla investerare. De erbjuder API: er som gör det möjligt för handlare att koppla sina anpassade handelslösningar till AvaTrader-servrarna för säker och omedelbar exekvering av handeln med hjälp av transparenta priser för realtid. Låga provisioner.

Logotyp

Till exempel kostar paketen Sharadar amerikanska aktier och fondpriser 49 /månad. 22283000000, "totalAssets": kan användare komma åt/ringa premiumdata som de prenumererar på. Momentum day trading strategi, trading har utmanat mig på varje nivå och varje fiber i min varelse. I följande avsnitt beskrivs enskilda aktiefundamentdatabaser mer djupgående.

Om du lagrar API-tokens i filer ska du hålla filerna utanför applikationens källkontrollsystem. Jag gjorde samma sak och kontakt med murare men kunde inte få det. Uppgifterna som returneras varierar beroende på dataset-ID, men var och en kommer att innehålla vanliga attribut. 31848134, "MarketingAndAdvertisingExpense": Generellt sett är det en uppsättning klart definierade metoder för kommunikation mellan olika programvarukomponenter.

Metadata

Vår dataplattform täcks helt av vårt supportteam - kostnadsfritt för alla kunder. Genom att klicka på OK godkänner du att vi kan samla information via cookies. Finns det också något annat sätt att göra det? 103000000, "ÖvrigtComprehensiveIncomeLossCashFlowHedgeGainLossFörklassificeringAfterTax": 648000000, "CapitalLeaseObligationsNoncurrent": Dessa har i allmänhet förbyggda gränssnitt till ett antal mäklare som faktiskt kommer att utföra handeln. För information om varje API-beteende, se online-API-dokumentet.

403 Produktionstoken i sandlåda En produktionstoken användes för en sandlådans slutpunkt. Den uppdateras 15 minuter efter avslutningen, men observera att det är ojusterade data. 40201900000, "behållen vinst": Inga befintliga funktionalitetsförändringar för närvarande och dina API-samtal fortsätter att fungera om vi inte meddelar något annat i framtiden.

Business Wire Information

20748000000, "intäkter": 712019000, "FiniteLivedIntangibleAssetsAmortizationExpenseYearFive": Den första är trade_updates, som helt enkelt är en anslutning till Alpaca där vi kan höra uppdateringar om våra beställningar när de händer. För mer information, se SAM-informationsbroschyren (formulär ADV del 2A). En sak jag inte kan hitta är en enkel plats för alla API: er för handel och jag har snubblat längs några kaninhål när jag handlar med API: erna, försöker se vad som fungerar och vad som inte längre stöds. 215141655, "circuitBreaker": 028, "etikett":

Nedan finns en lista över kända inofficiella IEX API-bibliotek och integrationer. Tillsammans med vanliga aktier är det det egna kapitalet som erhålls från parter utanför företaget. BTO (Innan den är öppen), DMT (Under handel), AMC (Efter stäng) nummerOfEstimates antal Antal uppskattningar för perioden EPSSurpriseDollar nummer Dollarsbelopp EPS-överraskning för perioden EPSReportDate sträng Förväntat resultatrapport datum ÅÅÅÅ-MM-DD finansiellt Periodsträng Den finansiella kvartal resultatdata gäller Q #ÅÅÅÅ skattemässigt slutdatum Sträng Datum som representerar företagets finansiella kvartalsslut YYYY-MM-DD årAgo-nummer Representerar EPS för kvartalet för ett år sedan årAgoChangePercentnummer Representerar procentskillnaden mellan kvartalet för ett år sedan faktiska EPS och innevarande period actualEPS. Det inkluderar värdet på alla flera aktier. Support e-post är lyhörd.

233000000, "DerivativeLiabilityFairValueGrossAsset": Aktuella och historiska handelsdata, så att användaren kan behålla sitt konto genom sitt eget användargränssnitt. Sista 10K innehåller också känslighetsanalys för registrerade användare, i form av hausseartade eller baisseartade kommentarer om aktier. Ett urval av lager som kan köpas via Robinhood är ganska stort och inkluderar aktier från tekniska företag som Apple och Tesla. Tack för att du besöker FOREX. 2817000000, "DeferredTaxLiabilities": Nya webbtjänster för att skapa lagerapplikationer läggs till i ProgrammableWeb-katalogen nästan varje vecka.

Arkiv

98000000, "RäntekostnaderKapitaliserade": Investopedia andraFörpliktelser Antal Returnerar andra skulder för perioden beräknat som summan av andra skulder exklusive uppskjuten intäkt, uppskjuten inkomst och uppskjuten skatteskuld i obeskattade reserver. Används för att ställa in en övre gräns, "meddelandebudget", när du betalar när du går meddelanden där du vill se till att inte överskrida ett visst belopp. IEX_SECRET_KEY // hemlig nyckel för public key const canonical_querystring = 'token =' + access_key; const canonical_uri = '/ v1/stock/aapl/company' var ts = moment. 41304000000, "goodwill": Det tillåter snabb handel med algo-utveckling enkelt med stöd för både REST- och streaminggränssnitten.

Intradag per minut data returneras endast under marknadstimmar. ForexConnect stöder C ++, C #, Java, VB, VBA, kompatibel med. Vi insåg att vi måste bygga en industrilösning inriktad på utvecklare från grunden som kan hantera deras smärtpunkter idag och långt in i framtiden. Investopedia behållsEntjänningsnummer Representerar det ackumulerade resultatet efter skatt för företaget som inte har delats ut som utdelning till aktieägarna eller avsatts till ett reservbelopp. Du hittar våra kursgränser här.

De kan publiceras på platser som din JavaScript-kod för webbplatsen, eller i en iPhone- eller Android-app.

Internationella Utbyten

Nu kan du öppna den i din favorittextredigerare och följa med. Supportdokumentation för eventuella fordringar och statistisk information kommer att tillhandahållas på begäran. Klicka här om du vill veta mer om vår användning av cookies.

1054000000, "AckumuleradAndraUtomfattandeInkomstLossNetOfTax": Du behöver inte öppna ett mäklarkonto för att använda API: n. 15000000000, "Gemensamma aktier Aktierade": Du kanske tycker att dessa sidor är till hjälp: IEX Cloud Console tillåter dig att ange IP-adresser eller referens-URL: er som är associerade med varje token, vilket minskar effekten av ett kompromissat API-token. Du får inte använda den här filen förutom i enlighet med licensen. Du kan se valutan för en given symbol i referensdata.

Inget pappershandelskonto. 143000000, "Skuldsäkerheter tillgängliga för försäljning orealiserat förlustposition": Vi begränsar förfrågningar till 100 per sekund per IP uppmätt i millisekunder, så högst 1 begäran per 10 millisekunder. 0, "LongTermDebt":

Få åtkomst till itBits Crypto Asset Trading API Services och Market Data API

Vi har blivit ödmjuka av det överväldigande och förvånansvärt positiva svaret sedan dess! Alpaca demonterar det gamla systemet med aktiehandel som krävde att investerare ständigt övervakar aktier och skriver in köp- och säljorder manuellt genom att införa en provisionfri handelsplattform där individer enkelt kan använda algoritmer, handelsbots och artificiell intelligens. Ansluta en API kan öppna dörren för hackare att attackera ansökan så säkerheten på webbplatsen kan hämmas.